• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Betwiste A1-verklaring van SVB is (nog) bindend

  24 april 2017

  Een inwoner van Nederland werkt aan boord van diverse binnenvaartschepen voor een Cypriotische onderneming. De door de SVB afgegeven, maar betwiste, A1-verklaring bindt de Belastingdienst en merkt belanghebbende terecht aan als verzekerde. De niet ingehouden loonheffing is niet verrekenbaar met de aanslag IB. Belanghebbende heeft met zijn werkgever afgesproken dat de belasting pas vergoed wordt na ontvangst van de aanslag.

  Bron: Rechtbank Den Haag, 7 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2017:3695

  Lees meer...
 • Krijgt kwalificerende buitenlands belastingplichtige in 2018 wel een VA?

  21 april 2017

  De Belastingdienst onderzoekt of voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen weer voorlopige aanslagen opgelegd kunnen worden zonder voorafgaande inkomensverklaring. Verder bevat de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst onder meer onderdelen over internationale invordering en het rijden met buitenlandse kentekens.

  Bron: 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst, Kamerbrief Ministerie van Financiën, 20 april 2017

   

  Lees meer...
 • CAK publiceert hulpmiddel zorgverzekeringen en buitenland

  20 april 2017

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert sinds 1 januari 2017 voor Nederland het internationale en grensoverschrijdende zorgverzekeringsrecht uit. In ongeveer 50 bladzijden legt het CAK zorgverzekeringen en buitenland uit in de kompas bij de uitvoering van de internationale wet- en regelgeving en de zorgverzekeringen 

  Bron: CAK

  Lees meer...
 • Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

  19 april 2017

  De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

  Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

  Lees meer...
 • Belastingdienst heeft brief over ontbrekende inkomensverklaring ten onrechte verstuurd

  18 april 2017

  De Belastingdienst heeft een brief verstuurd waarin ten onrechte kwalificerende buitenlands belastingplichtigen gevraagd wordt de inkomensverklaring alsnog in te leveren. De inkomensverklaringen zijn in veel gevallen kennelijk wel al binnengekomen. De Belastingdienst gaat per brief bevestigen dat de inkomensverklaring wel al binnen is.

  Bron: website Belastingdienst, 14 april 2017

  Lees meer...