• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Duitsland kent ook een vrijstelling voor hogere kosten levensonderhoud (COLA)

  28 februari 2017

  Voor de Duitse belastingheffing van door Duitse werkgevers naar het buitenland uitgezonden werknemers, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding van de extra levensonderhoudskosten verstrekken. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘cost of living-allowance’ (COLA) genoemd.

  Bron: Bundesfinanzministerium, 29 december 2016

  Lees meer...
 • Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

  28 februari 2017

  De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

  Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

  Lees meer...
 • In de aangifte LB moet ook niet belast loon worden opgenomen

  27 februari 2017

  Ook als de werknemer of pensioengerechtigde niet in Nederland verzekerd is of op grond van het belastingverdrag het loon niet (volledig) in Nederland belast is, moet het loon of de pensioenuitkering opgenomen worden in de loonaangifte. Het bedrag van de inhoudingen bedraagt dan nihil.

  Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, nieuwsbrief 16 – 22 februari 2017

  Lees meer...
 • Rapport geeft inzicht in minimumloonverplichtingen in EU/EER

  26 februari 2017

  KPMG Roemenië heeft een rapport gepubliceerd over de minimuloon-verplichtingen in lidstaten van de EU/EER. Het rapport geeft per EU/EER-lidstaat inzicht in de hoogte van de minimumloon, vaststelling van het minimumloon en de sancties die aan de derde partijen opgelegd kunnen worden.

  Bron: KPMG Roemenië

  Lees meer...
 • Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

  24 februari 2017

  Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

  Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

  Lees meer...